سیاره مشتری(Jupiter)

بازدید : 1481   |      

سیاره مشتری بزرگترین غول گازی منظومه شمسی است.

سیاره مشتری

به انگلیسی(Jupiter) این سیاره به نام‌های بِرجیس، اورمزد، زاوش، ژوپیتر نیز شناخته می‌شود. جرم این سیاره یک هزارم خورشید است.

جرم مشتری ۲٫۵ بار از مجموع جرم دیگر سیاره‌های منظومهٔ خورشیدی بیشتر است. جرم مشتری ۳۱۸ بار بیشتر از جرم زمین است. قطر آن ۱۱ برابر قطر زمین است. مشتری می‌تواند ۱٬۳۰۰ زمین را در خود جای دهد.

لکه سرخ بزرگ

بر روی مشتری یک طوفان بزرگ و عظیمی وجود دارد که از صیسد سال پیش شروع شده و کسی نمیداند که بی اطمام خواهد رسید طوفان های زمین حداقل تا سه یا چهار هفته ادامه دارند اما این طوفان صیسد سال است که ادامه دارد.به این طوفان لکه سرخ بزرگ نیز میگویند.