پست الکترونیک
info@alifarshad.ir
آدرس
گلبهار پرند
شماره تماس
تحقیقات

تحقیقات

تحقیقات

تماس با ما

دانش

اطلاعات دربا ره رزین
اردیبهشت 00

اطلاعات دربا ره رزین

با استفاده از رزین ما میتوانیم گرنبند ، گوشواره ، انگشتر ، دسبند و ..... درست کنیم
قمر اروپا
اردیبهشت 00

قمر اروپا

اروپا نام یکی از 72 قمر مشتری است که دانشمندان فهمیدند که در ان قمر احتمال حیاط وجود دارد.
ابولقاسم غفاری
فروردین 00

ابولقاسم غفاری

ادم بسیار ریاضیدانی بود
ادامه دانش