آیو (قمر)

بازدید : 1448   |      

آیو (قمر) مشتری

آیو (به انگلیسی: Io) نام یکی از قمر های سیاره مشتری و یکی از قمر های گالیله است. آیو نزدیک‌ترین قمر از اقمار گالیله‌ای مشتری به این سیاره است. آیو سیزدهمین جسم در منضومه شمسی خورشیدی بر پایهٔ جرم و حجم می‌باشد.

این قمر از نظر اندازه اندکی بزرگ‌تر از ماه است و با ۴۰۰ آتشفشان فعال، آیو فعال‌ترین جرم از نظر زمین‌شناختی در سامانهٔ خورشیدی است...] علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر قمرهای گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است. این ماه در عین حال بالاترینچگالی را در میان قمرهای سامانهٔ خورشیدی دارد. پژوهشگران دریافته‌اند که سطح این قمر به شدت بوی نامطبوعی مانند بوی تخم مرغ گندیده می‌دهد که ناشی از انتشار سولفور آهن و سایر ترکیبات گوگردی از آتشفشان‌های سطح این قمر است..