سیاره نپتون

بازدید : 1104   |      

سیاره نپتون سیاره ای بسیار سرد است.