سیاره نپتون

بازدید : 633   |      

سیاره نپتون سیاره ای بسیار سرد است.