درباره ما space X

.

زندگینامه ماری کوری

زندگینامه ماری کوری

زندگینامه ماری کوری

سه شنبه 25 مرداد 1401
زندگی نامه استیون هاوکینگ

زندگی نامه استیون هاوکینگ

زندگی نامه استیون هاوکینگ

یکشنبه 23 مرداد 1401
زندگی نامه البرت انیشتن

زندگی نامه البرت انیشتن

زندگی نامه البرت انیشتن

سه شنبه 18 مرداد 1401
قمرهای مشتری:آیو

قمرهای مشتری:آیو

قمرهای مشتری:آیو

سه شنبه 24 خرداد 1401
ابوالقاسم غفاری

ابوالقاسم غفاری

دانشمندی بسیار با تجربه بود

سه شنبه 24 خرداد 1401
قمر اروپا

قمر اروپا

اروپا نام یکی از هفتاد و دو قمر مشتری است

سه شنبه 24 خرداد 1401
مشهد
alifarshad843[at]gmail.com