اطلاعات دربا ره رزین

اطلاعات دربا ره رزین

با استفاده از رزین ما میتوانیم گرنبند ، گوشواره ، انگشتر ، دسبند و ..... درست کنیم
قمر اروپا

قمر اروپا

اروپا نام یکی از 72 قمر مشتری است که دانشمندان فهمیدند که در ان قمر احتمال حیاط وجود دارد.
ابولقاسم غفاری

ابولقاسم غفاری

ادم بسیار ریاضیدانی بود