پست الکترونیک
info@alifarshad.ir
آدرس
گلبهار پرند
شماره تماس
تحقیقات

تحقیقات

تحقیقات

تماس با ما

دانش

قمر اروپا
اردیبهشت 00

قمر اروپا

اروپا نام یکی از 72 قمر مشتری است که دانشمندان فهمیدند که در ان قمر احتمال حیاط وجود دارد.
ابولقاسم غفاری
فروردین 00

ابولقاسم غفاری

ادم بسیار ریاضیدانی بود
علم
آذر 99

علم

علم پیشرفته شده است!!!!!!!!
ادامه دانش